دریافت*مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رهبری آموزشی*

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رهبری آموزشی,مبانی نظری و پیشینه با موضوع رهبری آموزشی, رهبری آموزشیمبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رهبری آموزشی|40064509|cn|
هم اکنون فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رهبری آموزشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

2-1. رهبری آموزشی

2-2-1. تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت

با توجه به مـطالعات وسیعی که در زمینهء تفاوتهای‌ موجود‌ میان‌ رهبری و مدیریت‌ صورت گرفته است، دیگر جایی برای این تصور نادرست که این مـفهوم مـترادف‌ هستند، باقی‌ نـمی‌ماند. رهبری‌ در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع‌تری دارد و مدیریت نوع خاصی از رهبری‌ بـه‌ شـمار‌ می‌رود که در آن،کسب هدفهای سازمانی‌ بر سایر هدفها اولویت دارد. پس از بررسی جامعی در ادبیات‌ مدیریت، استاگ‌ دیل[1](1974) به این نـتیجه رسـید کـه:"تعاریفی که از رهبری وجود دارد، تقریبا به‌ تعداد‌ اشخاصی‌ است‌ که کوشیده‌اند این مفهوم را تـبیین کنند"(هدایتی نیا و علوی، 1385).

رهبری بـرحسب ویـژگیها و صفات فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای‌ تعاملی، روابط، نقشها(وظایف)، تصور‌ دیگران‌ دربارهء نفوذ قانونی آنان‌ تعریف شده است. نمونهء بعضی از این تـعریفها کـه طـی‌ چند‌ دههء اخیر بیان شده‌اند به‌ شرح زیر است:

از نظر تاتنبام، رهبری عبارت است از: نفوذ میان‌فردی[2]‌ که در وضـعیتی خـاص‌ از طریق‌ فرایند ارتباطات در جهت دست‌یابی به هدف یا اهدافی معین اعمال‌ می‌شود(میر کمالی، 1389).

استونر، رهبری را‌ فرایند‌ هدایت و اعـمال نـفوذ بـر فعالیتهای گروه‌ یا‌ اعضای‌ سازمان‌ تعریف می‌کند. به عقیدهء وی، این تعریف سه کاربرد‌ مهم‌ دارد: نخست‌ آن‌که رهـبری در رابـطه با زیردستان و پیروان مطرح می‌شود؛ چون این افراد باید دستورات‌ رهبر‌ را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مـستلزم‌ تـوزیع‌ نـابرابر قدرت‌ میان‌ رهبر‌ و اعضای گروه است و تردیدی نیست‌ که‌ قدرت رهبر به مراتب از پیروان‌ بیشتر است. و سـوم آنـکه رهبری مستلزم توانایی‌ برای‌ اعمال نفوذ بر رفتار پیروان‌ است‌ (استونر[3] و چالرز[4]،1986).

بلانچارد، رهبری را‌ فرایند تأثیرگذاری بر فـعالیتهای‌ یـک‌ فـرد یا یک گروه‌ می‌داند که‌ در‌ موقعیتی خاص در جهت دست یافتن به هدفهای خاص کوشش‌ می‌کنند(امیر کبیری، 1389).

تولیور و همکارانش رهبری‌ را‌ ایـن‌گونه تـعریف مـی‌کنند:"رهبری فرایند نفوذ اجتماعی‌ است‌ که‌ طی آن، رهبر در‌ جست‌جوی‌ مشارکت داوطلبانه زیردستان‌ برای تلاش‌ در‌ جـهت رسـیدن به اهداف سازمان است‌"(میر کمالی، 1389).

رابینز[5](1997)نیز معتقد است:"رهبری عبارت است از توانایی اعمال‌ نفوذ‌ بر گروه و سوق دادن آن به‌ سوی‌ هـدفهای مـوردنظر، منبع‌ این‌ قدرت‌ یا اعمال‌ نفوذ، جنبهء رسمی دارد‌ که همان تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یـک سازمان‌ است."

[1] Stage deayl

[2] Interpersonal Influence

[3] Stoner J. A.F

[4]Charles W

[5] Robbins S. P


مطالب دیگر:
🔥پاور پوینت پرسشنامه اضطراب کتل🔥پاور پوینت پرسشنامه انگیزش درونی🔥پاور پوینت پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف🔥پاور پوینت پرسشنامه پاسخ به درد🔥پاور پوینت پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 🔥پاور پوینت پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان دبستانی 🔥پاور پوینت فرم كوتاه پرسشنامه ترس از ارزيابي منفي 🔥پاور پوینت پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر🔥پاور پوینت پرسشنامه تنهایی اشر(کودکان)🔥پاور پوینت پرسشنامه جو ورزشی🔥پاور پوینت پرسشنامه خودکارآمدی عمومی بزرگسالان🔥پاور پوینت پرسشنامه رضایت زناشویی 🔥پاور پوینت پرسشنامه سنجش سازگاری بل🔥پاور پوینت پرسشنامه­ سنجش معنویت🔥پاور پوینت پرسشنامه شادکامی آکسفورد🔥پاور پوینت یرسشنامه شادکامی مونش 🔥پاور پوینت پرسشنامه طرحواره یانگ 🔥پاور پوینت پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 🔥پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت🔥پاور پوینت پرسشنامه غربالگری مصرف مواد مخدر🔥پاور پوینت کیفیت خواب 🔥پاور پوینت پرسشنامه مقایس جهت گیری اسناد عمومی🔥پاور پوینت پرسنامه مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت🔥پاور پوینت پرسشنامه نا امیدی کودکان🔥پاور پوینت پرسشنامه نقش بم